GDPR & POLICY

Trippel-Papaya-1030x706

Allmänt

Hemsidan ägs och hanteras av Återvinningslösningar i Norr AB (556780-6285).

Våra kontaktuppgifter är: Viktoriagatan 6 D, 961 36 Boden, Norrbottens län.

Hemsidan ägs och hanteras av Victoria Strömbäck och Stefan Strömbäck.

Företaget nås normalt under vardagar mellan 07:00 – 17:00. I speciella/akuta fall kan support ske under helger och röda dagar samt semester.

Hemsidan

Webbplatsen är skapad av EMS Design Webbyrå i Stockholm och drivs på plattformen WordPress på Loopias servrar.

SSL

Webbplatsen använder sig av SSL Certifikat för kryptering av trafik mellan server och användare. Detta certifikat tillhandahålls av Loopia.

GDPR

Sortify lagrar e-postadresser, telefonnummer och faktureringsuppgifter eftersom denna information är nödvändig för att företaget skall kunna utföra sina tjänster, leverera sina produkter och uppfylla sina åtaganden gentemot sina kunder. Faktureringsinformationen lagras säkert hos Fortnox.

Du kan när som helst be Sortify att ta bort denna information genom att vända dig till oss via post. Märkt kuverten "GDPR Info".

Skicka till:

Återvinningslösningar i Norr AB
Viktoriagatan 6 D, 961 36 Boden
Sverige

Force Majeure

Force majeure tillämpas vid större oförutsedda händelser som gör att Återvinningslösningar i Norr AB inte kan fullfölja sina åtaganden och därmed friskrivs från dessa åtaganden. Återvinningslösningar i Norr AB kan INTE hållas ansvariga för händelser utom företagets kontroll. Exempel på dess: stora strömavbrott till servar, domäner och annan utrustning, leveransåtaganden i tider av krig, storm och andra naturkatastrofer, stora pandemier samt andra händelser som lett till att produkter och tjänster inte kunnat levereras i tid.