Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

  1. Vad gör oss till Sveriges främsta experter på källsortering i offentlig miljö?

Inom företaget har vi i 12-års tid jobbat med utveckling av olika källsorteringslösningar för den offentliga miljön (för både utomhus- och inomhusbruk) för att ge människor möjlighet att sortera sina sopor rätt oavsett var de befinner sig, med fokus på att göra kärlen praktiska att handha och tilltalande att använda.

Vårt fokus: publik miljö där det rör sig mycket folk och där det är viktigt att kärlen inte bara uppfyller sin funktion utan även:

  • Passar in i miljön där de står på ett snyggt och smakfullt sätt
  • Miljöprofilerar kommunen / företaget / organisationen mot allmänheten, iom att källsortering i offentlig miljö är ett väldigt synligt miljöarbete
  • Kommunicerar tydligt och pedagogiskt med användaren på ett tilltalande sätt

För 12 år sedan var vi pionjärer på området "källsortering i offentlig miljö", testade oss fram och gjorde alla misstag i boken. Men genom att följa upp varenda leverans, genom regelbundna återbesök och analyser, produktutveckling och utvärdering av varje steg på vägen, kan vi med stolthet påstå att vi tillhör de främsta experterna på Sverigemarknaden när det kommer till kunskapen kring källsortering i offentlig miljö. Förutom kompetens erbjuder vi genomtänkta kvalitetsprodukter som finns i dagsläget i bl.a. cirka 180 kommuner.

Vår kunskapsbank gör att vi kan utifrån kundens förutsättningar se till att bygga upp ett källsorteringssystem som fungerar allra bäst med tanke på interiör / placering, användarklientel, efterfrågade fraktioner, kommunikation, infrastruktur, etc.

Det vore enkelt om det fanns en standardprodukt som funkade för alla typer av miljöer. Men så ser inte verkligheten ut. Därför ser vi till att vägleda våra kunder och anpassa våra produkter till verkliga miljöer och det kluriga mänskliga beteendet.

 

  1. Varför ska ni välja oss som leverantör?

För oss står kunden med sina unika behov, sina unika utmaningar och önskemål i centrum.

Detta innebär att vi har / erbjuder:

Snabba led med svar och återkoppling oftast inom några timmar, högst 1 dag.

Kostnadsfri rådgivning utifrån kundens unika situation och behovsbild.

Fysiska eller digitala möten

Kostnadsfri framställning av grafikförslag för att illustrera hur våra papperskorgar och källsorteringskärl kan se ut i verkligheten utifrån kundens önskemål om färg & design.

Uppföljning och återkoppling är viktiga för oss, eftersom det är vid dessa tillfällen vi kan finslipa vår kunskap, bli bättre, hålla jämna steg med utvecklingen och leda utvecklingen.

 

  1. Varför ska ni välja våra produkter?

Verklighetsförankring

Alla våra papperskorgar och sopsorteringslösningar har utvecklats i tätt samarbete med våra kunder för att se till att våra avfallskärl tillfredsställer deras funktionella och estetiska krav.  Fokus har varit jämnt fördelat mellan funktion, ergonomi, miljö och estetik.

Svensk produktion och kvalitetskontroll

Alla våra avfallskärl är producerade i Sverige på någon av följande orter: Kalix, Skellefteå, Växjö, med den största produktionen placerad i Boden.

Våra rigorösa kvalitetskontroller i alla led säkerställer papperskorgarnas klass-A-skick.

Kundanpassning

Alla miljöer och interiörer är olika, både till utseende och till ändamål. De nyttjas på mångsidiga sätt, de besöks av varierande grupper människor. Därför ser vi till att kundanpassa och behovsanpassa våra källsorteringslösningar till respektive kund för att uppnå just det målet som kunden prioriterar högst.

Hållbarhet

Eftersom våra papperskorgar används i offentlig miljö, utsätts de för stort och frekvent yttre åverkan. Därför är sopkärlens materialval och dess konstruktion noga genomtänkta för att tåla alla väder och vind, sporadiska aggressionsutbrott och hårdhänt användning.

Miljö

Läs om hur vi integrerar miljötänket i varje hänseende av vår företagsverksamhet i vår Miljöpolicy (länk).

 

  1. Vilka kunder jobbar vi med?

 Vi levererar våra avfallslösningar och sopsorteringskärl till ett flertal marknader inom B2B:

Utbildning: skolor, gymnasium, högskolor, universitet, bibliotek.

Fritid: sportanläggningar, idrottsarenor, bio, museum, utomhusarenor, parker, badplatser, lekplatser.

Arbetsplats: kontor, lounge, konferensrum, personalrum.

Hotell & konferens: hotellrum, lobby, lounge, konferens, SPA.

Möten: konsert, kongress, konferensanläggningar, mässor, flygplatser.

 

  1. Var jobbar vi?

Vi levererar våra källsorteringslösningar och papperskorgar till hela Sverige samt inom Norden.