Vanliga frågor och svar

Vanliga frågor och svar

  1. Vad gör oss till Sveriges främsta experter på källsortering i offentlig miljö?

Med 15-årig erfarenhet inom källsortering för offentliga miljöer har vi utvecklat innovativa lösningar som kombinerar funktionalitet och estetisk design. Vår expertis syftar till att underlätta effektiv avfallshantering både inomhus och utomhus.

Vårt fokus inom källsortering: I offentliga miljöer där det rör sig mycket folk är det viktigt att våra källsorteringslösningar inte bara är funktionella utan även estetiskt tilltalande och miljöanpassade. Våra lösningar bidrar till:

  • En harmonisk integration i olika offentliga miljöer.
  • Miljöprofilerar kommuner och organisationer genom synlig källsortering.
  • Effektiv och pedagogisk användarinteraktion för att främja källsortering i offentlig miljö.

Vår resa inom "källsortering i offentlig miljö" började för 15 år sedan och under denna tid har vi utvecklat oss från pionjärer till att vara ledande experter i Sverige. Denna utveckling har varit en process av kontinuerligt lärande och förbättring där vi noggrant har utvärderat och finjusterat varje steg. Genom att lära av våra misstag och ständigt förnya våra metoder har vi etablerat en djup förståelse för de unika utmaningarna och behoven inom källsortering i offentliga miljöer.

Idag finns våra skräddarsydda källsorteringslösningar i cirka 190 kommuner, vilket är ett tydligt bevis på engagemang för kvalitet och funktion. Vårt arbete sträcker sig från att följa upp leveranser till att genomföra regelbundna återbesök och analyser. Det säkerställer att våra lösningar kontinuerligt möter förväntningar.

Vår kunskapsbank och erfarenhet gör det möjligt för oss att anpassa våra system baserat på specifika miljöer, från interiörens utformning till användarnas beteendemönster. Vi förstår att ingen offentlig miljö är den andra lik, och standardlösningar är sällan effektiva. Därför engagerar vi oss helhjärtat i varje projekt, med fokus på att skapa intuitiva och användarvänliga källsorteringssystem som integreras sömlöst i varje unik miljö.

 

  1. Varför ska ni välja oss som leverantör?

För oss står kunden med sina unika behov, sina unika utmaningar och önskemål i centrum.

Detta innebär att vi har / erbjuder:

Snabba led med svar och återkoppling oftast inom några timmar, högst 1 dag.

Kostnadsfri rådgivning utifrån kundens unika situation och behovsbild.

Fysiska eller digitala möten

Kostnadsfri framställning av grafikförslag för att illustrera hur våra papperskorgar och källsorteringskärl kan se ut i verkligheten utifrån kundens önskemål om färg & design.

Uppföljning och återkoppling är viktiga för oss, eftersom det är vid dessa tillfällen vi kan finslipa vår kunskap, bli bättre, hålla jämna steg med utvecklingen och leda utvecklingen.

 

  1. Varför ska ni välja våra produkter?

Verklighetsförankring

Alla våra papperskorgar och sopsorteringslösningar har utvecklats i tätt samarbete med våra kunder för att se till att våra avfallskärl tillfredsställer deras funktionella och estetiska krav.  Fokus har varit jämnt fördelat mellan funktion, ergonomi, miljö och estetik.

Svensk produktion och kvalitetskontroll

Alla våra avfallskärl är producerade i Sverige på någon av följande orter: Kalix, Skellefteå, Växjö, med den största produktionen placerad i Boden.

Våra rigorösa kvalitetskontroller i alla led säkerställer papperskorgarnas klass-A-skick och säkerställer hållbarhet, hållfasthet och lång livslängd.

Kundanpassning

Alla miljöer och interiörer är olika, både till utseende och till ändamål. De nyttjas på mångsidiga sätt, de besöks av varierande grupper människor. Därför ser vi till att kundanpassa och behovsanpassa våra källsorteringslösningar till respektive kund för att uppnå just det målet som kunden prioriterar högst.

Hållbarhet

Eftersom våra papperskorgar används i offentlig miljö, utsätts de för stort och frekvent yttre åverkan. Därför är sopkärlens materialval och dess konstruktion noga genomtänkta för att tåla alla väder och vind, sporadiska aggressionsutbrott och hårdhänt användning.

Miljö

Läs om hur vi integrerar miljötänket i varje hänseende av vår företagsverksamhet i vår Miljöpolicy (länk).

 

  1. Vilka kunder jobbar vi med?

 Vi levererar våra avfallslösningar och sopsorteringskärl till ett flertal marknader inom B2B:

Utbildning: skolor, gymnasium, högskolor, universitet, bibliotek.

Fritid: sportanläggningar, idrottsarenor, bio, museum, utomhusarenor, parker, badplatser, lekplatser.

Arbetsplats: kontor, lounge, konferensrum, personalrum.

Hotell & konferens: hotellrum, lobby, lounge, konferens, SPA.

Möten: konsert, kongress, konferensanläggningar, mässor, flygplatser.

 

  1. Var jobbar vi?

Vi levererar våra källsorteringslösningar och papperskorgar till hela Sverige samt inom Norden.