Miljöpolicy

Vi satte upp riktlinjer för vår miljöpolicy redan innan vi hade vare sig ett företagsnamn eller en färdig produkt.

Vi bestämde oss för att samtliga produkter i vårt sortiment skulle användas för att göra vår miljö bättre, vare sig det handlar om källsorteringssystem, enkla papperskorgar, pantrör eller rent av askkoppar.

Vi skall alltid sträva efter att göra så litet fotavtryck på miljön som möjligt i vårt företag genom att:

  • Sträva efter att effektivisera tillverkningen samtidigt som minimera miljöpåverkan i alla produktionsled.

  • Hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

  • Använda i största möjliga mån både svenska tillverkare och svenskt råmaterial.

  • Använda återvinningsbart eller ännu bättre; återvunnet material vid tillverkning och emballage.

  • Välja den mest miljövänliga alternativet vid transporter.

  • Använda elfordon i företaget för bl.a. 6 st årliga Sverige-säljturnéer (350 – 450 mil per turné).

  • Källsortera avfall i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.

  • Följa aktuella lagar och krav.

  • Ständigt sträva efter att bli bättre genom att utbilda oss i miljöfrågor.