Om oss

Trippel-Papaya-1030x706

2009

Start: Sortify

Företaget föddes vid köksbordet som ett resultat av hetsiga diskussioner om miljö och källsortering. Beslutet blev att utveckla en papperskorg för källsortering i offentlig utomhusmiljö. Ska människor källsortera hemma, så måste de väl vara konsekventa och källsortera även utomhus, tänkte vi.

2011

Ny produkt: Kiwi

Efter flera Sverige-turnéer insåg vi att det fanns ett behov av ett stabilt, hållbart och snyggt källsorteringssystem för offentlig inomhusmiljö. Kiwi-papperskorgen föds och utvecklas till en produktserie.

2013

Ny produkt: Mango

Mango-papperskorg föds som resultat av marknadens behov i en fågel- & råttsäker, robust och fin papperskorg som skulle vara lätt utbyggbar till en praktisk och tilltalande sopsorteringslösning med valfritt antal fraktioner.

2017

Ny produkt: Papaya

Efter dryga 40-tal Sverige-turnéer och hundratals hotellnätter föds Papaya – en produktserie av papperskorgar specialdesignade för hotell.

Vi satte upp riktlinjer för vår miljöpolicy redan innan vi hade vare sig ett företagsnamn eller en färdig produkt.

 

MILJÖPOLICY

Vi skall alltid sträva efter att göra så litet fotavtryck på miljön som möjligt i vårt företag genom att:

Sträva efter att effektivisera tillverkningen samtidigt som minimera miljöpåverkan i alla produktionsled.

Hålla en pågående dialog med våra leverantörer angående miljöaspekter, krav och miljötänkande.

Använda i största möjliga mån både svenska tillverkare och svenskt råmaterial.

Använda återvinningsbart eller ännu bättre; återvunnet material vid tillverkning och emballage.

Välja den mest miljövänliga alternativet vid transporter.

Använda elfordon i företaget för bl.a. årliga Sverige-säljturnéer (350 – 450 mil per turné).

Minimera all form av avfall genom att återanvända alla former av material och förpackningar.

Källsortera det avfall som inte kan återanvändas i enlighet med kommunens källsorteringsprogram.

Följa aktuella lagar och krav.

Vi bestämde oss för att samtliga produkter i vårt sortiment skulle användas för att göra vår miljö bättre, både genom bra miljöval och tilltalande design.