Nytt gemensamt kommunikationssystem

Äntligen är den här – en nationell gemensam språklig och illustrativ standard som berör kommunikationen av källsortering och avfallshantering i hushållen, företagen och offentlig miljö. 

Symboler och termer rörande källsortering fram till 2020.

I 12 års tid som vi varit verksamma, har vi sett en uppsjö av olika skyltsystem, färger och terminologi användas i samband med avfallssortering. Återvinningssymboler och skyltar för källsortering framtagna och designade av kommuner, reklambyråer, entreprenörer och leverantörer av sopkärl skapade förvirring och oreda.

”Restavfall”, ”Brännbart”, ”Hushållssopor”, ”Skräp”, ”Avfall”, ”Övrigt” Var skulle du ha slängt din gamla disktrasa? Det berodde på var i Sverige du bodde eller på vilket företag du jobbade. Det var inte heller ovanligt med olika system hemma i soprummet jämfört med på jobbet.

Men inte nu längre!

Nya dekaler och skyltar för återvinning

Äntligen har Avfall Sverige infört ett nytt gemensamt kommunikationssystem som omfattar pictogram och nomenklaturen rörande källsortering.

Föräldern till detta nya system av källsorteringssymboler är Danmark. De länder förutom Sverige som följt det goda exemplet är Norge och Island. Finland verkar också vilja ansluta sig för att på så sätt skapa en Nordisk Standard.

Denna standard definierar, namnger och förser med färg och symbol de nya skyltarna för de olika källsorteringsfraktionerna som ska förenkla och förtydliga avfallshanteringen både för gemene man och samhället i stort.

Översikt över nya standarden för avfallshantering

Mål och visioner med det gemensamma avfallsspråket

  • Tydliggöra och simplifiera källsorteringen för allmänheten.
  • Öka igenkänning i avfallshanteringen oavsett var i landet man bor eller jobbar.
  • Underlätta märkningen för producenter, entreprenörer, etc.
  • Öka återvinningsgraden av de olika avfallsslagen
  • Öka renhetsgraden i de olika avfallsfraktionerna
  • Komma närmare cirkulär ekonomi

Vi utformar ditt källsorteringssystem efter den nya nationella standarden

Vi på Sortify hjälper dig att utforma dekaler och symboler utifrån den nya standarden. Våra papperskorgar och källsorteringssystem anpassas helt utifrån era önskemål och behov. Läs mer om de anpassningsbara källsorteringslösningar och papperskorgar vi erbjuder.

Referenser: https://www.avfallsverige.se/gemensamtskyltsystem/