Nyheter

Förpackningsavfall från serveringsställen

April 2024

Från och med 1 januari 2024 måste de serveringsställen som serverar mat och dryck i engångsförpackningar, undantaget take-away, erbjuda möjligheten för matgästerna att källsortera sitt förpackningsmaterial.

Sopsortering i offentlig miljö utomhus

Februari 2024

Från och med 1 januari 2026 måste kommunerna erbjuda möjligheten att källsortera förpackningsmaterial på populära allmänna platser som är större än 2000 kvadratmeter där det förekommer betydande mängd skärp.

Förpackningsavfall från verksamheter

Oktober 2023

Du som bedriver en verksamhet kommer att kunna nyttja något av följande sätt för att bli av med ditt sorterade förpackningsmaterial:

  1. Nyttja en mottagningscentral ordnad av en producentansvarsorganisation.
  2. Anlita en godkänd aktör inom ett marknadsdrivet system.
  3. Nyttja fastighetsnära insamling

Insamlingen av förpackningsavfall – kommunernas ansvar

September 2023

Från den 1 januari 2024 ansvarar kommunerna för insamlingen av förpackningsavfall från hushåll och har sedan tre år på sig att bygga ut ett välfungerande fastighetsnära källsortering. Och senast den 1 januari 2026 ska de även ha särskilda insamlingsplatser för använda förpackningar på offentliga ställen som torg och parker. Varför har detta beslutats?

Hållbara lösningar för effektiv avfallshantering – sopsortera förpackningar där du bor

Juli 2023

Regeringen föreslår att insamlingen av förpackningar ska förenklas genom att ske närmare bostäderna, vilket skulle eliminera behovet av att köra till återvinningsstationer. Målet med detta förslag är att främja återvinning och därmed minska CO2-utsläpp. Planen är att genomföra detta stegvis mellan 2024 och 2027.

Källsortering på allmän plats

Mars 2022

Miljödepartementet anger att det naturliga nästa steget, efter att ha implementerat fastighetsnära insamling av källsorterat avfall, är att införa källsortering i offentliga miljöer. Denna utveckling förväntas ske år 2026.

Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

Februari 2022

Regeringen har pekat ut fyra nyckelområden som har stor betydelse för att nå en cirkulär ekonomi och har utarbetat en heltäckande strategi.

Ny standard för avfallsspråk

Oktober 2021

Efter en lång tids insats har Avfall Sverige, år 2020, äntligen kommit i mål med en ny nationell kommunikationsstandard rörande sopsortering. Nu finns det ett gemensamt system som möjliggör tydlig språklig och illustrativ informationsförmedling gentemot hushåll, företag och medborgare.