Verksamheters förpackningsavfall

Mango XL källsorteringskärl för offentlig utomhusmiljö

Förpackningsavfall från verksamheter

Nya regler för hur verksamheter ska sortera och återvinna sitt förpackningsavfall träder i kraft den 1 januari 2024. De nya reglerna för källsortering är inte till för att försvåra eller göra avfallsinsamlingen mer tidskrävande – det är precis tvärtom. Reglerna ska underlätta för verksamheter att sortera och lämna in sitt förpackningsavfall som så småningom blir till nytt förpackningsmaterial. Det är ett viktigt steg i arbetet för en grön omställning. En smidigare sortering och insamling av förpackningsavfall innebär en mer resurseffektiv avfallshantering. Det innebär också att producenter kan återvinna fler förpackningar vilket gör att behovet av nya råvaror och koldioxidutsläppen minskar. Här ska vi titta närmare på hur detta ska organiseras och hur olika typer av verksamheter berörs av de nya reglerna.

Hur ska det sorterade verksamhetsavfallet samlas in och av vem?

Den största producentansvarsorganisationen, det vill säga producenten med störst marknadsandel, ska tillhandahålla mottagningsplatser för avfallet från verksamheterna. Verksamheter ska kunna lämna sitt förpackningsavfall till dessa miljöstationer utan kostnad, oavsett hur mycket eller hur ofta de lämnar förpackningsavfall. Kostnaden ska betalas av de producenter som bidrar till att förpackningarna hamnar på marknaden.

Naturvårdsverket beslutar vilken producentansvarsorganisation som ska ordna och driva uppsamlingen. Senast den 1 januari 2026 ska varje kommun ha minst en mottagningsplats för verksamheters förpackningsavfall. Naturvårdsverket ansvarar också för att utvärdera det nya insamlingssystemet för förpackningsavfall.

Som ett alternativ till producentansvarsorganisationers mottagningsplatser kan verksamheter även välja att lämna förpackningsavfallet till marknadsdrivna system för återanvändning och återvinning. Även här är det Naturvårdsverket som beslutar vilka system för återvinning som är godkända. Verksamheter bör därför först kontrollera med Naturvårdsverket att aktören är godkänd innan verksamheten ansluter sig till ett marknadsdrivet system.

Medan majoriteten av alla företag kommer att kunna nyttja mottagningscentraler alternativt köpa tjänster av en avfallsentreprenör, finns det ytterligare 3 typer av verksamheter som sticker ut ur mängden.

Verksamheter som är samlokaliserade med privata hushåll

Om en verksamhet har en avfallshantering samlokaliserad med privata hushåll, alltså en fastighetsnära insamling av förpackningsavfall, kan avfallet lämnas till kommunens insamlingssystem. Det kan till exempel vara en frisörsalong eller en restaurang som bedriver verksamhet i ett flerbostadshus. Verksamheten måste dock först anmäla detta till kommunen för att kunna ta del av en kommunal insamling för förpackningsavfall. Skrymmande förpackningar ska från år 2027 lämnas till kommunens lättillgängliga insamlingsplatser för papper, kartong och plast.

Serveringsställen

Serveringsställen som erbjuder mat och dryck i engångsförpackningar ska se till att det finns sorteringskärl där gästerna kan sortera förpackningarna. Undantaget är matställen som enbart erbjuder take-away och serveringsställen utan sittplatser, exempelvis food trucks. Allt förpackningsavfall som samlas in ska vara i så god kondition att de kan återvinnas i nästa steg. Det är därför viktigt att kunderna får bra information om hur förpackningarna ska sorteras och att verksamheten ser över sina förpackningstyper och rutiner.

Offentliga tillställningar utomhus

En arrangör till en offentlig tillställning utomhus ska, när de nya reglerna börja gälla, tillhandahålla sorteringskärl så att gästerna kan sortera förpackningar som produceras under tillställningen. Olika förpackningar ska sorteras i olika materialflöden. Kolla gärna in våra sorteringssystem för utomhusbruk som möjliggör källsortering utomhus.

Verksamheters sorteringskrav

Verksamheter ska sortera ut förpackningsavfall från annat avfall. Det gäller bland annat papper, kartong, plast, metall och glas. Innan en förpackning sorteras i ett avsett kärl ska den först tömmas på sitt innehåll för att möjliggöra en så bra materialåtervinning som möjligt. Verksamheter som sysslar med farligt avfall och läkemedelsavfall är undantagna denna skyldighet och ska sortera och återlämna efter särskilda regler. Pantflaskor och pantburkar ska pantas precis som vanligt i det retursystem som redan finns. Sortify erbjuder moderna källsorteringssystem och snygga papperskorgar för både inomhus och utomhus som gör sortering snabb och enkel.