Kommunalt ansvar

Mango XL källsorteringskärl för offentlig utomhusmiljö

Insamlingen av förpackningsavfall – kommunernas ansvar

Den 1 januari 2024 tar kommunerna över ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall. Från och med 1 januari 2026 måste kommunerna även ordna separat insamling av använda förpackningar på torg, parker och andra allmänna platser. Varför? Och vad innebär det här för dig? Här berättar vi mer detaljerat om vad regeringens nya förordning innebär, och hur det kommer att påverka dig.

Hållbara lösningar för avfallshantering

Syftet med den nya förordningen är att underlätta sopsorteringen för hushållen och därmed få en bättre materialåtervinning. När du kan sortera förpackningsavfall i olika kärl nära din fastighet blir det helt enkelt mycket smidigare att sortera soporna. Det betyder att du inte längre behöver ta med alla tomma förpackningar till återvinningsstationen utan kan sortera bland annat plast, papper, glas och metall nära din bostad. Ju fler använda förpackningar som sorteras och samlas in, desto mer avfall kan olika producenter återvinna till nya förpackningar, och genom en resurseffektiv hantering av förpackningsavfall kan vi minska behovet av nya råvaror och snabba på en grön omställning.

Redan med start från 2024 kommer ansvaret för förpackningsinsamlingen att övergå från Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) till kommunerna. Kommunerna har sedan tre år på sig, fram till 1 januari 2027, att planera och införa det nya fastighetsnära insamlingssystemet. Var därför beredd på att du måste fortsätta att sortera och lämna förpackningsavfallet till din närmsta återvinningsstation ett tag till. Även efter införandet av fastighetsnära förpackningsinsamling kommer du att behöva åka till miljöstationer med skrymmande papper- och plastförpackningar samt till exempel med trä, keramik och textilier.

Eftersom tanken är att sorteringen i framtiden ska ske i anslutning till hemmen kan det också vara bra att förbereda ett utrymme för avfallssorteringen. Detta gäller särskilt bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som i dag inte har en självklar plats för sopsortering. I vissa fastigheter kan det vara aktuellt med ett soprum, och i andra kanske ett miljöhus är det bästa alternativet.

I de nya bestämmelserna ingår också att ansvaret för information om sortering av förpackningsavfall läggs på kommunerna. Eftersom kommunerna redan idag samlar in Restavfall och de flesta även Matavfall finns det många samordningsvinster, både när det gäller själva logistiken och att få ut budskapet.

Återvinning på allmänna platser

Kommunerna ska även ordna med källsortering av förpackningar på till exempel torg och i parker. Vårt fokus på Sortify är att ta fram tilltalande och funktionella kärl för källsortering som passar in i den miljö där de ska stå, oavsett om det är en populär park, en lekplats eller en gågata full med restauranger och kaféer. Så när du behöver produkter för källsortering, kanske snygga och moderna papperskorgar för inomhus och utomhus, är du välkommen att kontakta oss.

Producenterna har fortsatt ett stort ansvar

Att kommunerna får det övergripande ansvaret för insamling av förpackningsavfall innebär inte att producentansvaret försvinner. Producenterna kommer även fortsättningsvis via sina branschorganisationer att ha ett ansvar för transport och återvinning av förpackningar. Genom en särskild modell framtagen av Naturvårdsverket ska producenterna ersätta kommunerna och på så sätt ta en del av det ekonomiska ansvaret. Tanken är alltså inte att du som fastighetsägare ska få en högre renhållningsavgift. Den ersättning som kommunerna får från producentansvarsorganisationerna ska täcka kommunernas kostnader för insamlingen.

Genom att tydliggöra ansvarsförhållandena vill regeringen gynna samarbetet mellan de olika parterna och på så sätt utnyttja resurserna på ett klokare sätt och nå ett bättre återvinningsresultat. Och det är ju det som är hela poängen, eller hur? Vi måste tillsammans skapa en effektiv avfallshantering för att öka återvinningen och minska behovet av nya råvaror. Det kommer i sin tur att reducera koldioxidutsläppen och minska vår klimatpåverkan.

Sortify erbjuder lösningar för källsortering i offentlig miljö. Vi utgår från kundens förutsättningar och skapar ett källsorteringssystem som passar i miljön och fungerar smidigt.