Sopsortering utomhus

Mango källsorteringskärl för offentlig utomhusmiljö

Kommuners ansvar för källsortering på offentliga platser

Vi är på väg mot en cirkulär ekonomi. Det innebär att vi måste skapa ett kretslopp där resurser nyttjas så effektivt som möjligt och där användning av nya material minimeras i största möjliga grad. En del av cirkulär ekonomi handlar om återvinning av avfall, alltså hur vi bäst sopsorterar våra sopor. Källsorteringen ska ske överallt, vid våra bostäder, på våra jobb och på offentliga platser. Från och med 1 januari 2024 har kommunerna det ”operativa ansvaret för att samla in hushållens förpackningsavfall”. Och från och med 1 januari 2027 ”ska samtliga kommunerna ha infört fastighetsnära insamling” av förpackningsmaterial. Hur är det då med förpackningssortering på offentliga platser som parker och torg? Ja, det ska kommunerna också ansvara för, och det ska vi kika mer på här.

Sortering av förpackningsmaterial utomhus

Lika enkelt som det ska bli att sortera förpackningsavfall hemma ska det alltså bli att sortera avfall på allmänna platser utomhus – ju smidigare det är att sortera, desto fler kommer att göra det och det gynnar den cirkulära ekonomin och vår miljö. Så enkelt är det faktiskt! Vi är många som redan nu sopsorterar både hemma och på jobbet, men källsorteringen utomhus på torg och i parker är ofta mer bristfällig. På allmänna platser förekommer ofta en hel del förpackningsavfall och finns det tydliga sopsorteringskärl utplacerade så skulle det underlätta sopsorteringen enormt mycket, men idag är det ofta svårt att göra rätt.

Vår Mango-serie är till exempel ett effektivt system för källsortering med moderna och snygga papperskorgar utomhus. Varje kärl har en tydlig symbol eller bild som visar vad som ska sorteras i just det kärlet, och grafiken och designen kan anpassas efter den offentliga utomhusmiljön. Alla våra sopsorteringskärl är hållbara, snygga och svenskproducerade. Självklart kommer kärlen med lock för att inte fåglar och andra djur ska kunna komma åt avfallet.

Insamling på offentliga platser – kommunernas ansvar från den 1 januari 2026

Om två år kommer alla Sveriges kommuner vara ansvariga för källsortering av förpackningsavfall på sina torg, i sina parker och på andra populära platser utomhus runt om i kommunerna. Vilka platser som är aktuella ska varje kommun identifiera, men tanken är att det ska finnas möjlighet att källsortera på alla ”populära allmänna platser”, som är ”större än 2000 kvadratmeter” och där det ”förekommer betydande mängd skräp”. Att det är just kommunerna som kommer att vara ansvariga för källsortering i offentliga miljöer beror på att det finns många samordningsfördelar med det. Kommunerna har redan ett stort renhållningsansvar enligt gaturenhållningslagen, och detta blir bara en ytterligare del av det arbete som bedrivs redan idag.