Källsortering på allmän plats

Källsortering på allmän plats – snart en lag

Enligt Miljödepartementet blir källsortering i offentlig miljö ett nästa naturligt steg när fastighetsnära insamling av källsorterat avfall är implementerad. När? 2026.

Mango källsorteringskärl för offentlig utomhusmiljö

Cirkulär ekonomi 

Mänskligheten befinner sig nu i en situation som tvingar många att titta på sitt levnadssätt med kritiska ögon. Det gäller hur vi lever, vad vi äter, vad vi äger. Med andra ord, granska hur och vad vi konsumerar. Det ultimata gemensamma målet är att skapa ett kretslopp där både produktion och design bidrar till att alla resurser nyttjas effektivt, samt att dessa resurser kan repareras, återbrukas eller återvinnas i sin helhet för att minimera användning av nya material.

Läs mer om Sveriges strategi för cirkulär ekonomi

Avfall som resurs

För att möjliggöra den cirkulära ekonomin bör vi alla ändra vårt synsätt på avfall, oavsett om det är en äppelskrutt, en gammal jacka eller en trasig telefon. Alla typer av sopor kan och bör sorteras för att sedan blir till nya varor. Och det ska inte spela någon roll var avfallet genereras: i sitt eget hem, på jobbet eller i den lokala parken. Möjligheten för sopsortering bör finnas överallt. Inte minst för att gjuta in själva beteendet – att källsortera – i vardagen.

Fastighetsnära insamling av förpackningsmaterial

Enligt Miljödepartementets promemoria från nov. 2021 finns det konkreta planer att införa fastighetsnära källsortering överallt i Sverige fram till 1 jan. 2026. Det ska vara enkelt och nära att lämna sina sorterade sopor på rätt ställe. Ansvaret för insamlingen av källsorterat avfall kommer med största sannolikhet att läggas på kommuner på grund av samordningsfördelar, då kommuner redan i dagsläget är ansvariga för insamling av Restavfall och inte alltför sällan Matavfall.

Källsortering på allmän plats

Medan sopsortering i hemmet och på jobbet varit en del av svenskarnas vardag ett bra tag nu, så har detta beteende varit bristfälligt utomhus. Inte minst på grund av bristen av möjligheten att källsortera. Därför ska källsortering göras tillgänglig även på allmän plats. Detta för att dels minska nedskräpningen, dels för att vidare pränta in och cementera beteendet i vardagen.

Det blir upp till kommunerna att identifiera de strategiskt viktiga områden där källsortering ska införas – ställen där det vistas mycket folk, knutpunkter där människor träffas, umgås och förtär mat. Det blir även upp till kommuner att identifiera de relevanta fraktionerna som är vanligast förekommande.

Främsta anledningen till att ansvaret för möjliggörandet källsortering i offentlig miljö faller på kommunerna är de samordningsfördelar som uppstår på grund av det renhållningsansvaret som kommunerna bär redan idag.

Preliminärt datum för tillämpning av de kommande bestämmelser: 1 juli 2026.