Sortify

Sortify källsorteringspapperskorg / avfallsbehållare för offentlig miljö

SORTIFY – EN PAPPERSKORG FÖR KÄLLSORTERING UTOMHUS

Torg, park, badplats eller lekplats – oavsett var ni behöver en tung, gedigen och rymlig papperskorg - är Sortify ett självklart val!

Dessa papperskorgar är byggda för att stå utomhus och är anpassade till olika väderförhållanden och yttre åverkan.

Sortify är även en integrerad avfallsbehållare som möjliggör källsortering i upp till fyra fraktioner. Val av fraktioner styrs av behovet och illustreras med hjälp av informativa och tydliga dekaler.

Sortify papperskorgar kan anpassas utseendemässigt till de flesta miljöer för att utgöra en fin möbleringsdetalj i det offentliga rummet och även ett starkt miljöprofileringsverktyg.

Framtagning av grafikförslag och färdigt underlag för tryck tillhandahålls av leverantören tills kunden är 100% nöjd.

Passa på att på ett tydligt sätt profilera er och visa ert miljöarbete med källsortering utåt!

Papperskorgar kan visst vara både praktiska och snygga!

Kika i vår galleria för referenser och inspiration.

SORTIFY FINNS I 170 KOMMUNER RUNT OM I LANDET

SPECIFIKATION

Material 1,5 - 3 mm Magnelis
Vikt 230 kg
Bredd/längd 70 cm
Höjd 110 cm
Volym per fraktion 70 liter
Total volym 280 liter
Färg RAL-skala
Dekaler Efter önskemål
Säckstorlek 125 liter

KÖPRESA

Sortify stripe

Steg 1

Kontakta oss via kontaktformuläret, telefon eller mail och berätta om ert behov samt estetiska önskemål.

Steg 2

Vi presenterar er ett antal grafikförslag tills ni är 100% nöjda, helt kostnadsfritt, och levererar en offert.

Steg 3

Produktion & leverans inom 4-5 arbetsveckor. Leveransuppföljning & efteranalys. Kontinuerlig kundkontakt & support.

Varför ska vi källsortera utomhus?

1. Det finns ingen skillnad på en barnmatsburk, en juicekartong eller en godispåse som du slänger hemma jämfört med en barnmatsburk, en juicekartong eller en godispåse som du vill bli av med i en park. Så varför är vi ålagda att separera dessa tre objekt hemma, men inte utomhus? Det är dags för oss människor att vara konsekventa när det kommer till källsortering även utanför hemmet!

2. Att blanda sopor kostar. Straffet blir en viktbaserad förbränningsavgift. En källsorteringslösning kan bidra till att minska kostnaderna samt rikta om frigjorda resurser mot en uppfräschning av en park eller en lekplats.

3. Källsortering i offentlig miljö är ett tydligt och synligt sätt att visa medborgare vart vi strävar – mot ett hållbart samhällsbyggande.

Hur ska man synliggöra sopsortering utomhus?

Tydlighet och kommunikation är nyckelaspekterna när det kommer till framgångsrik källsortering i utemiljö. Jobba gärna med väl synlig text, starka färger, relevanta symboler, etc. – alla knep som hjälper till att fånga användarens uppmärksamhet och intresse för källsorteringsstationen. Vid möjlighet, använd er gärna av andra kommunikationskanaler såsom lokala tidningar, sociala medier, etc., för att informera era medborgare om möjligheterna till källsortering i offentlig miljö. 

Vad ska man källsortera i utemiljö?

I offentlig utemiljö bör man sopsortera efter relevans. Beroende på området (lekplats, badplats, ett torg, etc.), på klientelet som vistas där (barn, vuxna, ungdomar) och på beteendet som dominerar på platsen (lek, träning, picknick, bad, fest) kan man dra olika slutsatser kring de fraktioner som kan vara aktuella för området i frågan och anpassa källsorteringsstationen efter verkligheten.