Serveringsställens förpackningsavfall

Mango XL källsorteringskärl för offentlig utomhusmiljö

Sortering av förpackningsavfall på serveringsställen

Det ska vara enkelt att sortera förpackningsavfall – överallt. Ju fler förpackningar som förpackningsproducenterna kan återvinna till nya förpackningsmaterial, desto mindre nya råvaror behöver vi utvinna. Detta innebär i sin tur att koldioxidutsläppen minskar och att den gröna omställningen kan gå lite snabbare. Förutom privata hushåll, allmänna platser och verksamheter, berör de nya reglerna även serveringsställen. Här ska vi titta närmare på vilka krav som finns för sortering och insamling av förpackningsavfall.

Njut först av maten och sortera sedan avfallsförpackningarna

Lika självklart som det är att sortera till exempel plast, glas och metall i olika sopkärl hemma, lika självklart ska det vara att sortera förpackningsavfall på serveringsställen som serverar mat och dryck i engångsförpackningar. För att det ska fungera måste det vara enkelt för matgästerna att sortera avfallet. Det är alltså viktigt att serveringsställen ser över sina förpackningstyper, vilka rutiner som finns och sedan erbjuder sina matgäster bra information och tydliga insamlingskärl. I de fall matgästen sorterar avfallet fel är det ändå serveringsställets ansvar att se till att förpackningsavfallet till slut hamnar i rätt sopkärl.

Allt förpackningsavfall ska sorteras på plats. Ett serveringsställe kan därför inte beställa en blandcontainer och låta en avfallsanläggning sköta sorterandet av avfallet. Det uppfyller, enligt Naturvårdsverket, inte avfallsförordningen. Det är alltså viktigt att serveringsstället har väl uppmärkta och snygga papperskorgar inomhus och utomhus för att få till en effektiv avfallshantering.

Insamlingskravet kommer att gälla alla serveringsställen med sittplatser från 1 januari 2024. Matställen som enbart erbjuder take-away eller matställen utan sittplatser som food trucks och kaffevagnar innefattas inte av de nya reglerna.

Vilket förpackningsavfall ska sorteras och samlas in?

Serveringsställen med sittplatser ska tillhandahålla sorteringskärl för bland annat:

  • papper och kartong
  • plast
  • metall
  • glas – färgat och ofärgat
  • trä
  • avfall från övriga förpackningsmaterial.

Matstället behöver dock endast erbjuda sortering och insamling av förpackningsavfall som uppstår på plats. Just därför är det bra att se över vilka förpackningar som används i dag och vilka man vill erbjuda framöver för att sorteringen och insamlingen ska bli så lätt som möjlig. Ju färre förpackningar och olika materialslag, desto smidigare sortering! Flaskor och burkar som ska pantas ska så klart också sorteras och skickas iväg i det retursystem som redan finns.

Innan förpackningsavfallet sorteras ska det tömmas på matrester så att materialåtervinningen blir så bra som möjligt. För att underlätta sorteringen och insamlingen finns smarta och praktiska sopsorteringskärl. Ta till exempel Sortifys flexibla system Kiwi. Med Kiwi kan ett serveringsställe få snygga papperskorgar som matchar inredningen och behovet. För restauranger som erbjuder sina gäster sittplatser utomhus finns det eleganta källsorteringssystemet Mango. Även detta sopsystem kan skräddarsys efter kundens önskemål.

Mottagningsplatser för förpackningsavfallet

Vad händer då med alla tomma förpackningar som olika serveringsställen har samlat in och sorterat? Jo, Naturvårdsverket bestämmer vilken producentansvarsorganisation som ska tillhandahålla mottagningsplatser för avfallet. Ett serveringsställe kan sedan lämna sitt förpackningsavfall där utan att det kostar något. Kostnaden ska istället förpackningsproducenterna stå för. Det går också bra för serveringsställen att lämna förpackningsavfallet till marknadsdrivna avfallssystem. Även dessa system för återanvändning och återvinning ska godkännas av Naturvårdsverket.

Det finns faktiskt också ett tredje alternativ som gäller för serveringsställen som är samlokaliserade med privata hushåll, till exempel en restaurang som har sina lokaler i ett flerbostadshus. Serveringsstället kan då lämna förpackningsavfallet på samma ställe som de privata hushållen lämnar sitt avfall, alltså enligt de nya reglerna i en fastighetsnära insamling av förpackningsavfall. Först måste dock kommunen godkänna det.